Posts Tagged ‘pod rulant cu brat’

Poduri Rulante

duminică, aprilie 22, 2012 @ 09:04 PM
posted by admin

 

       Podurile rulante sunt mașini de ridicat complexe care dispun de unul sau mai multe mecanisme cu ajutorul cărora efectuează mișcările de deplasare a sarcinilor. Podurile rulante se deplasează pe căi de rulare situate la înălțime. Se execută pentru o gamă extrem de variată de sarcini și deschideri și se pot utiliza în hale de producție de orice natură sau depozite acoperite sau deschise, neocupând spațiu la sol. Proiectarea și execuția podurilor rulante respectă prescripțiile tehnice ISCIR în vigoare și sunt dotate cu toate componentele de securitate aplicabile acestui tip de mașini de ridicat.

 

A. Poduri rulante de uz general

      Podurile rulante de uz general se execută pentru sarcini nominale, deschideri, înălțimi de ridicare, grupe de clasificare, acționare, mediu de funcționare conform cerințelor clientului.

 

1.Poduri rulante monogrindă

 

 

  • Poduri rulante monogrindă rezemate

 

· Exploatare la maxim a spațiului

· Stabilitate ridicată la o greutate proprie foarte mică

· Geometrie sigură la asamblare

· Solicitare mică a căii de rulare și a construcției halei

· Comportament excepțional la deplasare pod și astfel transport sigur și prudent

· Podurile rulante monogrindă rezemate se execută pentru sarcini utile de până la 12,5 t și deschideri de până la 23 m, conform catalogului *Poduri rulante monogrindă tipizate, sau mai mari în funcție de cerințe.

· Podurile rulante monogrindă tipizate sunt dotate cu electropalane cu cablu, și au două viteze de ridicare.

· Putem oferi și soluția de variație continuă sau în trepte a vitezei de ridicare. Mișcările de deplasare se realizează cu variatoare de frecvență asigurând o accelerație fără șocuri în deplasare.

· Vitezele de deplasare ale electropalanelor pot fi de până la 20 m/min, iar ale podului de 40 m/min sau mai mari.

· În funcție de cerințe podurile rulante monogrindă rezemate pot fi dotate cu electropalane cu lanț.

· Comanda podului se realizează cu ajutorul cutiei cu butoane deplasabilă independent în lungul deschiderii podului și/sau al radiocomenzii.
 

 

  • Poduri rulante monogrindă suspendate

 

· Ușor de suspendat de construcții existente.

· Traversare fără stâlpi de susținere, chiar și peste lățimi mari de hală.

· Solicitare mică a construcției halei.

· Podurile rulante monogrindă suspendate se execută pentru deschideri de până la 24 m.

· Sarcina utilă a podului poate atinge 12,5 t sau mai mult, în funcție de deschiderea sa.

· Podurile rulante sunt dotate cu electropalane cu lanț sau cu cablu, în funcție de cerințele tehnice de exploatare, și au una sau două viteze de ridicare. Putem oferi și soluția de variație continuă sau în trepte a vitezei de ridicare.

· Mișcările de deplasare se realizează cu variatoare de frecvență asigurând o accelerație fără șocuri în deplasare.

· Vitezele de deplasare ale electropalanelor pot fi de până la 20 m/min, iar ale podului de 40 m/ min sau mai mari.

· Comanda podului se realizează cu ajutorul cutiei cu butoane deplasabilă independent în lungul deschiderii podului și/sau al radiocomenzii.

 

 

2. Poduri rulante bigrindă


· Stabilitate maximă la greutate proprie mică prin execuție grinzi principale tip cheson

· Geometrie sigură la asamblare

· Raport exact definit între deschidere și ampatament

· Comportament excepțional la deplasare pod și astfel transport sigur și prudent

· Podurile rulante bigrindă sunt poduri rezemate, cu acționare electromecanică și se execută pentru sarcini utile, deschideri, înălțimi de ridicare, viteze de lucru, grupe de clasificare, mediu de funcționare, etc. conform cerințelor clientului.

· Sarcina utilă a podurilor poate atinge 400 t.

· Podurile rulante bigrindă pot fi dotate cu mecanism de ridicare propriu sau cu electropalan cu cablu, în funcție de cerințele tehnice de exploatare, și au una sau două viteze de ridicare. Se poate oferi și soluția de variație continuă sau în trepte a vitezei de ridicare.

· Mișcările de deplasare se realizează cu variatoare de frecvență, asigurând o accelerație fără șocuri în deplasare.

· Comanda podurilor se poate efectua din cabina de comandă prin intermediul unui bloc de comandă sau de la sol prin intermediul unei cutii cu butoane și / sau radiocomenzi.

· În funcție de cerințe podurile sunt prevăzute cu cârlig simplu sau dublu.

· Se pot echipa cu podeste de circulație pe una sau ambele grinzi principale.

· Podurile rulante bigrindă pot fi dotate cu dispozitive de ridicare atașate în cârlig:
– graifer
– electromagnet
– traversă fixă sau rotitoare cu cârlige
– traversă fixă sau rotitoare cu electromagneţi

B. Poduri rulante cu destinație specială

Sunt poduri rulante proiectate și construite pentru condițiile particulare de lucru din domenii de utilizare ca:
– metalurgie
– siderurgie
– industria cimentului
– industria lemnului
– intervenții în săli de mașini din centrale electrice
– centrale nucleare

    În funcție de domeniul de utilizare sunt dotate cu cârlig simplu sau dublu sau sunt echipate cu dispozitive specializate, concepute pentru condițiile particulare de lucru din domeniul respectiv de utilizare.Se execută pentru o gamă extrem de variată de sarcini și deschideri.

 

  • Poduri rulante cu graifer

    Sunt destinate pentru manevrarea discontinuă a materialelor în vrac, cu încărcare și descărcare complet mecanizat. În funcție de materialul care trebuie manipulat aceste poduri pot fi dotate cu:

– graifer cu cupe destinat pentru manevrarea materialelor ca: nisip, pietriș, ciment, minereu, cocs,etc.
– graifer polip inchis, semi închis sau deschis, destinat pentru manevrarea materialelor greu apucabile ca: pietre mari, sfărămături metalice, deșeuri metalice sau menajere, lemne în vrac, deșeuri lemnoase, etc.
– graifer pentru bușteni cu brațe în formă de clește pentru apucarea facilă a buștenilor.

Acționarea închiderii / deschiderii graiferului poate fi prin cablu sau electrohidraulic.

  • Poduri rulante de turnare

     Sunt destinate pentru transportul oțelului lichid de la cuptor la lingotiere și turnării acestuia în lingouri. Datorită caracterului deosebit de periculos al materialului transportat, la aceste poduri se aplică o serie de cerințe speciale pentru a se asigura o deplină siguranță în exploatare.
     Sunt prevăzute cu două cărucioare : un cărucior principal destinat manevrării oalei de turnare și un cărucior auxiliar destinat rotirii oalei în timpul turnării. Căruciorul principal este conceput în construcție redundantă realizând deplina siguranță în exploatare a podului rulant.

 

  • Poduri rulante de stripare

      Sunt destinate pentru scoaterea lingourilor din lingotiere, fiind prevăzute cu un clește de construcție specială care prinde lingotiera și un poanson care apasă lingoul și il scoate din lingotiera. În funcție de sarcina podului rulant, forța de stripare necesară poate ajunge până la 600 t.

 

  • Poduri rulante de forjare

       Sunt destinate forjării lingourilor fiind prevăzute în carligul mecanismului de ridicare cu un dispozitiv pentru rotirea lingoului ce se forjeaza. Elementul de susținere al sarcinii este un lanț Gall antrenat de un mecanism.Pentru forjarea pieselor mai lungi, podul rulant poate fi prevăzut și cu un al doilea dispozitiv de rotire, prins de cârligul auxiliar.

 

  • Poduri rulante cu brate

     Sunt destinate pentru manevrarea laminatelor în general și în special când acestea nu au ajuns la o temperatură adecvată pentru manevrarea cu electromagneți. Căruciorul acestor poduri rulante este de tip rotitor.

  • Poduri rulante cu traversă cu electromagneți

        Sunt destinate pentru manevrarea tablelor cu lungimi și lațimi mari sau a profilelor laminate lungi. Sarcinile se prind în condiții optime cu o baterie de electromagneți suspendați pe o traversa, la distanțe care asigură atat forța portantă cât și un număr suficient de puncte de prindere pentru a împiedica deformarea sarcinilor sub greutatea proprie.

 

  • Poduri rulante stivuitoare

        Sunt destinate pentru transportul paletizat al sarcinilor în depozite dezvoltate pe verticală. Ansamblul caracteristic al acestor poduri este căruciorul stivuitor dotat cu o coloană fixă sau telescopică prevăzută cu un bloc cu furci stivuitoare. Podurile rulante stivuitoare cu înălțimi de ridicare mari sunt comandate dintr-o cabină amplasată pe blocul furcilor stivuitoare, iar cele cu înălțimi de ridicare mici și a căror funcționare poate fi supravegheată în condiții satisfăcătoare de pe podeaua depozitului sunt comandate de la sol.

 

  • Poduri rulante pentru centrale nucleare

      Sunt destinate utilizării în centralele nucleare, fiind proiectate și construite pentru diferite sarcini și deschideri. Proiectarea și execuția podurilor rulante respectă prescripțiile tehnice ISCIR în vigoare pentru acest domeniu și sunt dotate cu toate componentele de securitate aplicabile acestui tip de mașini de ridicat.

off