Posts Tagged ‘consultanta in domniul utilajelor de ridicat’

Servicii

duminică, aprilie 22, 2012 @ 09:04 PM
posted by admin

Servicii

     Firma noastră vă oferă un pachet complet de servicii în domeniul instalațiilor de ridicat acționate electric sau manual:

 

Consultanță

      Prin analiza complexă a tuturor aspectelor implicate în implementarea instalațiilor de ridicat în procesul tehnologic deservit, specialiștii nostri recomandă soluţia optimă, dedicată, pentru ca activitatea dvs. să capete un plus de competivitate și eficiență și definesc instalația de ridicat în cel mai bun raport preț / calitate .

      Stabilim toate caracteristicile tehnice, funcționale și de gabarit, cu intercondiționările și limitările necesare fiecărei instalații de ridicat care urmează să deservească  fluxul tehnologic.

     Vă oferim suportul direct, prin deplasarea la sediul dumneavoastră, online sau telefonic .

 

Evaluare stare tehnică

     Evaluăm starea tehnică a instalației de ridicat prin efectuarea de examinări, verificări și investigații privind posibilitatea de funcționare în condiții de siguranță și în baza acestei evaluări stabilim:

– cerințele necesare pentru aducerea instalației de ridicat în parametrii de lucru proiectați

– cerințele necesare pentru modernizarea – retehnologizarea instalației de ridicat.

 

Modernizare – Retehnologizare

      Transformăm instalațiile de ridicat vechi sau uzate moral în instalații de ridicat moderne, adaptate la noi aplicații, cu performanță, fiabilitate și siguranță sporite.

      Din analiza stării tehnice a instalației de ridicat se constată că în viitor incidentele și defecțiunile vor fi din ce în ce mai dese, dat fiind că  întreaga instalație de ridicat are durata de viață normală  depășită, prezentând în același timp un grad de uzură fizică destul de avansat, peste care se suprapune și uzura morală.

       Uzura morală a instalației de ridicat și a elementelor componente ce se manifestă prin lipsa posibilităților de a asigura piesele de schimb necesare, conduce la un grad de risc ridicat privind disponibilitatea în exploatare și siguranța în funcționare a instalației de ridicat.

Obiective urmărite modernizare – retehnologizare:

– un nou ciclu de viață  al mașinii de ridicat

– cresterea gradului de siguranță în funcționare

– asigurarea unei disponibilități în exploatare de peste 95 %

– creșterea randamentului instalației de ridicat

– utilizarea optimă a instalației de ridicat prin dotarea cu echipamente adaptate condițiilor de exploatare

– scăderea costurilor de întreținere și revizie

       

    Soluțiile tehnice adoptate la modernizarea – retehnologizarea instalației de ridicat asigură satisfacerea tuturor cerințelor de calitate la nivel european.

 

Reparare

       Efectuăm repararea instalațiilor de ridicat prin înlăturarea neconformităților / defecțiunilor constatate, în scopul aducerii acestora la parametrii inițiali sau la alți parametri care asigură  funcționarea în condiții de siguranță a instalației de ridicat.

       Asigurăm repararea cu piese de schimb originale pentru toată gama instalațiilor de ridicat oferite pentru ca acestea să poată fi utilizate timp îndelungat în parametrii de funcționare în condiții de siguranță.

      Asigurăm documentația și efectuăm verificările și încercările necesare în vederea autorizării de repunere în funcțiune, conform prescripției tehnice ISCIR: PT R1, în vigoare.

 

Service (Întreținere și revizie)

       Pe întreaga durată de viată fizică a instalației de ridicat efectuăm lucrări de prevenire și de înlăturare a uzurilor și defecțiunilor tehnice în scopul menținerii performanțelor inițiale prevăzute de producător asigurându-se funcționarea în condiții de siguranță conform documentației tehnice și cerințelor prescripției tehnice ISCIR: PT R1, în vigoare.

       Asigurăm întreținerea și revizia cu piese de schimb originale pentru toată gama instalațiilor de ridicat produse pentru ca acestea să poată fi utilizate timp îndelungat în parametrii de funcționare în condiții de siguranță.

        Oferim un pachet de service competent şi calitativ, cu acoperire la nivel naţional, echipe specializate şi intervenţii în timp record.

Verificări tehnice în utilizare, conform PT R1, în vigoare

        Efectuăm verificare tehnică în utilizare pentru investigații / examinări cu caracter tehnic, conform prescripției tehnice ISCIR: PT R1, în vigoare, în scopul evaluării stării tehnice prin efectuarea de examinări, verificări și investigații privind:

– posibilitatea de funcționare în condiții de siguranță a instalației de ridicat

– estimarea duratei remanente de funcționare

– stabilirea cerințelor necesare pentru aducerea instalației de ridicat în parametrii de lucru proiectati

– eventuale măsuri de monitorizare și/sau control suplimentar în timpul funcționării, inclusiv argumentarea eventualelor reduceri ale parametrilor de funcționare.

 

Prelungirea duratei de funcționare

        Prin efectuarea de verificări și examinări tehnice nedistructive și / sau distructive și verificarea prin calcul a structurii metalice portante a instalației de ridicat stabilim perioada cu care poate fi prelungită durata de funcționare a instalației de ridicat în următoarele cazuri:

– când structura metalică portantă prezintă coroziune și/sau deformații care ar putea periclita funcționarea în condiții de siguranță

– la sfârșitul duratei de viață, atunci când aceasta este stabilită prin documentația tehnică

– la expirarea duratei normale de funcționare prevăzută în legislația actuală, atunci când prin documentația tehnică nu este prevăzută durata de viață

– când instalația de ridicat urmează să fie repusă în funcțiune după o perioadă de timp în care a fost oprită fără să fie conservată corespunzător

– când la instalația de ridicat s-au produs avarii și/sau accidente care periclitează funcționarea în condiții de siguranță

 

Autorizare și reautorizare ISCIR

     În vederea autorizării de funcționare a instalației de ridicat asigurăm documentația necesară și efectuăm verificările și încercările prevăzute, conform prescripției tehnice ISCIR: PT R1, în vigoare.

         Avizăm documentația tehnică preliminară de montare / reparare prin personal tehnic de specialitate, atestat ISCIR.

off