Produsele şi serviciile noastre corespund tuturor normelor în vigoare la nivel naţional şi european, iar calitatea lucrărilor executate este recunoscută de clienţi şi premiată de diferite organisme şi organizaţii locale şi naţionale.

Certificate şi Autorizaţii:

 • Certificat SR EN ISO 9001-2008 pentru Sistemul de Management al Calităţii (TUV SUD GRUPPE, Germania)
 • Certificat SR EN ISO 9001-2001 pentru Sistemul de Management al Calităţii (DARENN)
 • Certificat SR EN ISO 14001-2005 pentru Managementul de Mediu (SRAC)
 • Certificat SR EN OHSAS 14001-2008 pentru Managementul Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale al Organizaţiei (SRAC)
 • Certificat ISO 14001-2004 pentru Managementul de Mediu (IQNET)
 • Certificat OHSAS 14001-2007 pentru Managementul Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale al Organizaţiei (IQNET)
 • Certificat SR EN ISO 14001-2005 pentru Managementul de Mediu (DARENN)
 • Certificat SR EN OHSAS 14001-2008 pentru Managementul Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale al Organizaţiei (DARENN)
 • Autorizaţie CNCAN pentru Sistemul de Management Integrat pentru Activităţi de Proiectare în domeniul nuclear
 • Autorizaţie CNCAN pentru Sistemul de Management Integrat pentru Furnizare de Produse şi Servicii în domeniul nuclear
 • Autorizaţie ISCIR pentru Reparaţii Macarale
 • Autorizaţie ISCIR pentru Intreţinere şi Revizie Macarale
 • Autorizaţie ISCIR pentru Investigaţii, Examinări şi Verificări
 • Autorizaţie ISCIR pentru Proiectare Instalaţii de Ridicat pentru Domeniul Nuclear
 • Autorizaţie ISCIR pentru Fabricare şi Reparare Macarale şi Poduri pentru Domeniul Nuclear
 • Autorizaţie ISCIR pentru Intreţinere şi Revizie Macarale în Domeniul Nuclear
 • Atestat tip A1 pentru încercări de echipamente şi instalaţii electrice de joasă tensiune – ANRE
 • Atestat tip B pentru execuţie instalaţii electrice pentru construcţii civile şi industriale la tensiunea de 0,4kv – ANRE
 • Atestat Responsabil Tehnic cu Execuţia (RTE) pentru lucrări de construcţii – MLPAT
 • Atestat Verificator de Proiecte pentru Construcţii – MLPAT
 • Atestat Responsabil Tehnic cu Execuţia (RTE) pentru lucrări de montaj instalaţii tehnologice – MEC
 • Atestat Sudori autorizaţi ISCIR
 • Atestat Nivel Superior pentru Şef Serviciu Intern de Prevenire şi Protecţie – ITM
 • Atestat Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor (RSVTI) – ISCIR
 • Certificat de expert în tehnologiile SLC 500, operator interface, communications, software, standard drives, motor management in metals, crane application, mining industries – Rockwell Automation USA
 • Certificat de integrator – Schneider Electric