În vederea eliberării adeverințelor necesare pentru pensionare, dosarele trebuie să conțină următoarele documente:

  • Cerere tip (download aici: pdf sau docx)
  • Copie carte de identitate,
  • Copie Carnet de muncă (de la început până unde se termină peioada lucrată la UMT)
  • Acord de prelucrarea datelor (download aici: pdf sau docx)

Cererile se pot transmite:

  • la adresa de mail: umt@umt.ro;
  • pe adresa de corespondență: str. Avram Imbroane, nr. 56, Timișoara;
  • la Arhiva UMT – str. CALEA BOGDANESTILOR NR2 (complex Favorit) Timișoara – în zilele de miercuri din fiecare săptămână, în intervalul orar 09:00 – 10:00.